Ing. Miroslav Lievaj, autorizovaný stavebný inžinier